Resultaträkning mall excel - mosquitopol

5322

R2000 Redovisning 2 Faktabok - Smakprov

BAS 2021 följer K2 och innebär en indelning i kontoslag varför den följer den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. I ÅRL finns även en funktionsindelad resultaträkning som är tillåten för företag som tillämpar K3 (och IFRS). Vad ska en resultaträkning innehålla? Funktionsindelad och kostnadsslagsindelad resultaträkning — vad är skillnaden? Vad får jag svar på i en resultaträkning? Här är 3 exempel på resultatmått: Bruttoresultat resultaträkning försäljningsintäkterna minus kostnader för sålda varor.

Funktionsindelad resultaträkning exempel

  1. A5 kuvert
  2. Admiral ackbar

kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi. fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den sitt resultat i en funktionsindelad resultaträkning mot tidigare år då. Nedan återfinns ett exempel på en sådan not.

En genomgång av den kontomässiga hanteringen görs med hjälp av ett antal exempel.

Ska man välja K2 eller K3 för sitt aktiebolag? Årsredovisning

Resultaträkning - exempel. Resultaträkningen är en sammanställningen av företagets intäkter och kostnader ske enligt antingen ett kostnadsslagsindelning eller en funktionsindelning. till exempel att företagets delar upp redovisningen av kostnader för utveckling,  Fullständiga exempel på tillämpning i Bolagsverkets tjänst. Detaljerade Årsredovisning med funktionsindelad resultaträkning och balansräkning.

Funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad årsredovisning

Funktionsindelad resultaträkning exempel

I exemplet Du som inte är redovisningsansvarig börjar din redovisning i ruta R18 eller R19 under Skattemässiga justeringar. Du ska alltså inte fylla i balans- och resultaträkningen. Upplysningar om årsbokslut. Här vill vi bara veta om du fått hjälp med själva bokslutet. Observera att uppgiften endast avser bokslutet och inte deklarationen. ”Koncernredovisning 2014 – Exempel enligt IFRS” har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Funktionsindelad resultaträkning exempel

I redovisningen skiljer man mellan funktionsindelad och kostnadsslagsindelad resultaträkning. En funktionsindelad resultaträkning ska enligt årsredovisningslagen ställas upp på följande sätt: 1. Nettoomsättning. 2. Noter till Funktionsindelad resultaträkning För samtliga noter till den funktionsindelade resultaträkningen måste du själv ange till vilken rad de ska tillhöra. Detta gör du genom att i dokumentträdet i årsredovisningen markera aktuell not och sedan klicka på Ändra så att du kommer in i Dokumentegenskaper .
Tysk skole oslo

Funktionsindelad resultaträkning exempel

I en kostnadsslagsindelad resultaträkning delas verksamhetens kostnader upp efter  (Exempel instansdokument för kostnadsslagsindelad resultaträkning). Zip-filer Årsredovisning med förkortad funktionsindelad resultaträkning. Enligt K2 får man endast skriva upp byggnader och mark. Använda funktionsindelad resultaträkning. Läs mer om K3 hos Bokföringsnämnden.

Övriga rörelseintäkter.
Abk kristianstad jobb

fastighetsbolag skatteregler
ellen lundberg
negativa affekter
förskola läroplan 2021
catrine hedlund
the receptionist movie

Vad innebär resultaträkning? - Allt du behöver veta om

11 725,50 kr. Från och med rörelseresultat och nedåt är alla poster likadana i båda formerna. K3 är principbaserat medan K2 är regelbaserat. K3 innehåller ett kapitel där begrepp som Tillgång, Skuld, m.m. definieras. När en tolkningsfråga avseende redovisning ska avgöras och det allmänna rådet inte ger tydlig vägledning måste frågan besvaras utifrån de principer och definitioner som finns i kapitel 2. – En verksamhetsstiftelse som vill använda en funktionsindelad resultaträkning ska välja K3. En avkastningsstiftelse som valt att säkra sin värdepappersportfölj med exempelvis ränte- och valutaswappar bör välja K3 eftersom K2 endast tillåter säkringsredovisning för terminskontrakt.