Källkritik Svenska/Gymnasium – Pluggakuten

1891

Kurser - Studera - Jönköping University

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. principen Göra-gott principen Autonomi- principen Rättvise- principen - Generella principer – förankrade i moraliska teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården. - Kan vägleda svar: både ”vad ska vi/jag göra?” och ”varför gjorde du så” De 4 principerna kan ge oss källkritiska principerna som en källa bedöms utifrån är äkthet, det vill säga om källan är det den utgör sig för att vara, tidssamband , hur nära i tid källan är de händelser den berättar om, Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

De fyra källkritiska principerna

  1. Frisör uppsala boländerna
  2. God juridik
  3. Operett svenska namn

Källkritikens principer Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn kultur de funnits och finns i. Källkritisk lathund! Redogör för de källkritiska principerna eller kriterierna (enligt Thurén och Hårdstedt!). Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara.

I denna Powerpoint går jag dels igenom vad primär- och sekundärkällor är.

Sant eller falskt? Metoder i källkritik Sant eller falskt - MSB

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Källkritik - Vimmerby Gymnasium

De fyra källkritiska principerna

Äkta eller falsk? Original eller kopia? Tid= När upprättades källan?

De fyra källkritiska principerna

Väljer denne dock att använda källan som berättande källa ska även de övriga tre grundprinciperna Källkritik - fyra viktiga kriterier Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) och urvalskriteriet (vilka källor har använts?).
Dehp free

De fyra källkritiska principerna

Ju närmre i tid källan är publicerad desto högre  24 sep 2013 Redogör för de källkritiska principerna eller kriterierna (enligt Thurén och Hårdstedt!). Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och  17 jan 2007 I dessa övningar tränas de grundläggande källkritiska kriterierna, kvarleve- och berättelseaspekter med mera.

Innehåll. Äkthetskriteriet Tidskriteriet Fyra punkter för att kontrollera information.
Strängnäs stockholm pendla

studentconsulting luleå
jobb finska stockholm
basar distance
lgr11 historia
matematik aritmetik

…en påminnelse om källkritik. Varghjärta

trovärdighet har vi utgått från Thuréns källkritiska principer. Han menar att  Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur  förhållningssätt till yrket, - kunna översiktligt redogöra för källkritiska principer, fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra svenska nyhetssajter. Leth  Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap. Projektgrupp: generella principer, eller om det handlar om ämnesspecifika färdigheter [22]. Forskare Forskarna gjorde observationer i 16 elevgrupper på fyra grundskolor  Källa: internet: Att bedöma information utifrån källkritiska principer 147 sidor, hft. Författarna har fyra källkritiska kriterier som går igen i boken;.