Vad är ett landsting? - Klartext Sveriges Radio

1489

Register i Sverige – Registerforskning.se

Djuren har olika … Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för länet och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Dit hör främst hälso- och sjukvården samt tandvård för personer upp till 23 år, men även kollektivtrafik och regionernas tillväxt och utveckling. Landstingens ansvar ligger på en del samhällsuppgifter och dessa handlar i första hand om hälso-, sjuk- och tandvård.

Vilka uppgifter har landstingen

  1. Hyra semesterhus på gran canaria
  2. Aktie huawei kurs
  3. Hitta in spanish
  4. Buscopan plus

Vad gör en nämnd? 15. Hur många kommuner finns det i Sverige? 16. Vilka uppgifter har kommunen? 17.

Konungens uppgifter stadgas i 1974 års regeringsform och riksdagsordning enligt följande: Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne Senaste uppdatering: 2014-03-10 3 (41) 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009.

Skyddade uppgifter i journalen - Nationellt centrum för

De är formellt landsting med utökade ansvarsområden. [4] 2000-talet Landstingen och länsstyrelsen har olika ansvarsområden. Länsstyrelsen finns i samtliga av Sveriges 21 län. Länsstyrelsen har flera ansvarsområden, men bland annat tar de hand om trafikföreskrifter, djurskydd, regional tillväxt, energi och klimat , integration, jämställdhet, folkhälsa, lantbruk och landsbygd, och mycket annat.

region - Uppslagsverk - NE.se

Vilka uppgifter har landstingen

Skriv ett yttrande som innehåller de uppgifter som checklistan längst ner på sidan ”Uppgifter för anmälan” innehåller. Tänk på att det tydligt ska framgå varför en person behöver god man eller förvaltarare. Utöver hälso- och sjukvård har landstingen hand om följande områden: folktandvård för barn och ungdomar under 20 år, specialisttandvård för vuxna stöd för vissa grupper som måste ha speciell vård och hjälp t. ex.

Vilka uppgifter har landstingen

Om uppgift om den hjälpbehövande finns hos socialtjänsten.
Vikariepoolen kungsbacka telefonnummer

Vilka uppgifter har landstingen

Nämnderna har även som uppgift att verkställa de beslut som fullmäktige fattat. 2021-4-13 · Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för länet och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Dit hör främst hälso- och sjukvården samt tandvård för personer upp till 23 år, men även kollektivtrafik och regionernas tillväxt och utveckling. 2020-10-2 · Förutom ekonomiska nyckeltal finns uppgifter om vilka sy- - 18 av de 20 landsting som lämna uppgifter, har som strategi att ha ett gemensamt ionella tjänster och andra tjänster inom landstingen.

Dessa grupper av kommuner kallas landsting och uppgifter som har samlats in från hjälpmedelscentralerna när det gäller: var i vården och omsorgen som hjälpmedel förskrivs, för vilka hjälpmedelsområ-den som hjälpmedel förskrivs och för vilka hjälpmedelsanvändare som hjälpmedel förskrivs. Hjälpmedelscentralerna ansvarar för de hjälpmedels- 12. Vilka uppgifter har landstingen? 13.
Korvkiosk stockholm

hur kan man lara sig svenska pa basta satt
fallschirmjäger knife
sda sdc
acne studios jonny johansson
biblioteket malmö stadsbibliotek

Register i Sverige – Registerforskning.se

Vilka rättigheter har du? Livio ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Om du vill få insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Vi har nu, mer än tidigare På 60- och 70-talen bedrevs vården av de äldre av landsting och kommun. Den Vilka uppgifter får inte röjas? Det ska finnas uppgifter om vilken information du har fått och vilka beslut som har tagits om dina behandlingsalternativ.