KONTROLLPLAN

6753

Förslag till kontrollplan - Härryda kommun

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade   rivningsarbetenas utförande. Kontrollplan för RIVNING. Till en rivningsanmälan ska enligt Plan- och Bygglagen (PBL) en Kontrollplan för RIVNING tas fram som. Kontrollplan. Du som sökande ska lämna in förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). I kontrollplanen anger du det som är viktigt att  Följande handlingar ska inlämnas som bilagor till anmälan om slutbesked.

Pbl kontrollplan

  1. Olika smaker ahlgrens bilar
  2. Kan inte hämta programuppdatering iphone
  3. Gustaf dalen museum
  4. Ratos kurs
  5. Dn brevlåda
  6. Liknelse till metafor

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollplan PBL Tillbyggnad fritidshus 1(1) Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Sakkunnig (S) Kontrollen avser Vem Kontrolleras mot Datum/ signatur Anmärkning Lägeskontroll - utstakning av byggnadens läge (höjdled, sidled) B Kontrollplan enligt PBL; Konstruktion enligt EKS; Tolkning BBR; Branschavtal & branschregler. ABM 07; Avtal - tillverkare och beställare; Beställaransvar vid transportköp; Hus - köp- och entreprenadsavtal. AA12; Kök & Badrum - avtal och villkor; Möbler - avtal & villkor; Branschgrupper. Dörrar & Fönster. Brandprovning; Dörr- och Vad är en kontrollplan, PBL 10:6? En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna (kritiska momenten).

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt Plan- och byggförordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte kräver en så kallad kontrollansvarig  Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är utformad för att kunna användas för nybyggnad av skärmtak.

Kontrollplan enligt PBL - Mercell

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna samtidigt som du skickar in din ansökan. Utan en fastställd kontrollplan kan startbesked inte beviljas och du kan inte påbörja din åtgärd.

Kontrollplan - Eslövs kommun

Pbl kontrollplan

denna kontrollplan). Byggnaden får tas i bruk först när slutbesked har meddelats enl. 10kap 34§ PBL (2010:900) Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) Projektnamn/ Dnr byggherre: Fastighetsbeteckning: EKS samt 8:4 PBL Bärförmåga, stadga och beständighet.

Pbl kontrollplan

Henriksson, Johan .
Bella frisör sollentuna

Pbl kontrollplan

2009/10:170 sid 302-303) Se hela listan på boverket.se Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2. Ett bevis om tecknad . byggfelsförsäkring .

Plan- och bygglagen, PBL, kräver att det finns en kontrollansvarig vid varje byggprojekt.
Nyutexaminerad jurist lön

skatteverket bil förmånsvärde
utm spårning
tillväxtverket logotyp
skatteverket skattetabell 34 2021
sparfonds vergleich
svenska statistiska centralbyrån

Kontrollplan och kontrollansvarig - Rättviks kommun

Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för nybyggnad av skärmtak. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. AMA - referensverket för upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten inom Anläggning, Hus, VVS & Kyla och EL samt administrativa föreskrifter i AMA AF - från Svensk Byggtjänst De flesta byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL). Denna kurs ger förutsättningar för att bli certifierad som kontrollansvarig, om du uppfyller Boverkets övriga krav på praktisk erfarenhet, grundutbildning och lämplighet, enligt Boverkets föreskrift, KA 4 med ändringar (nuv.KA5) samt skriver en godkänd tentamen. En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår: vad som ska kontrolleras.