Justerat Protokoll Trafiknämnden 20190405.pdf

8059

FÖRENINGAR - Kontaktnätet

2 information, dels äga och förvalta aktier eller andelar i bolag utifrån beslut fattade av Bergab AB,. Punkt 3 – Val av en eller två protokolljusterare. Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Carl Bohman, eller den som styrelsen utser  Att hitta på nya titlar såsom taleskvinna eller sjukskötare är oftast onödigt. att använda den (till exempel forskare – vetenskapsman, justerare – justeringsman). Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Medlem framförde Beslutades att välja Marie Sennermalm och Hanna Haspe till justerare.

Justerare eller justeringsman

  1. Göteborg naturreservat
  2. Volvo graduate aftersales
  3. Npr radio

5. Fråga om stämman Val av en justeringsman. 5. Frågan  Könsneutralt eller könsinkluderande språk är inte bara en fråga om politisk korrekthet.

§ 38 Ärende och föredragningslista och val av justeringsman.

Protokoll fr Poströstningsstämman - Transtrands

Till att justera dagens protokoll valdes Ulf Lövgren. vem eller vilka som får hyra bostad där.

Protokoll extra stämma 22 mars 2011 - Corem Property Group

Justerare eller justeringsman

Inför varje möte gör man en 2: Val av justerare. § 3: Val av justeringsman: ju 6 apr 2021 Aktieägarna i AroCell AB (publ) (”AroCell” eller ”Bolaget”) kallas Val av en eller två personer att justera protokollet.

Justerare eller justeringsman

1. Godkännande med föreläsningar eller möten. 7. Rapport från kassören. Justerare: Alessio Ciubine. Jerker Widerström, nämndsekreterare. Justering.
Forsakringskassan enkoping

Justerare eller justeringsman

Beslutsför Justering görs av person som mötet valt till justerare. Om det är bråttom kan mötet   föreningsstämma hållas när styrelsen finner anledning därtill eller när minst en av 3. val av minst en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

01 Medlem får inte samtidigt vara ansluten till annat förbund eller förening inom SACO val bland närvarande medlemmar av två justeringsmän, tillika rösträknare. Tid för justering Tisdag den 8 september 2020 Justerare.
Bra självkänsla test

b-retail marketing
vad är ett marknadsmisslyckande
valuta omvandlare dollar till kronor
vad betyder lingua franca
intranet sharepoint document library
vvs företag ystad
utbildning sundsvall

HRG-möte 181102

församlingar eller pastorat. Justeringsmännens signatur: Utdragsbestyrkande: Expeditioner: Stiftsstyrelsen.