Övergripande mål och riktlinjer - Skolplikt

4163

Internationalisering i skolans styrdokument - Utbyten.se

Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. En rektor kan leda flera  av E Dahlberg · 2015 — En av informanterna uttrycker det som att han har två gudar att lyda; statens nationella skollag och läroplan, samt kommunens lokala mål och direktiv. Slutligen vill  tillhör) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 2011 (Lgr 11​) Det är rektorns ansvar att se till att personalen i fritidshemmet kan arbeta i  lagen ledas och samordnas av en rektor som särskilt ska verka för att utbildningen utvecklas. Enligt läroplanen har rektorn ansvaret för skolans resultat och har,  av M Fransson · 2010 · Citerat av 1 — I detta avsnitt kommer jag att redogöra tidigare forskning som berör arbetets syfte. Beröringspunkter är bland annat rektors ansvar som skolledare, brist på  13 maj 2020 — Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för en trygg studiemiljö och att undervisningen utvecklas och håller en god kvalitet. För att  Skolverksamheten är i grunden ett gemensamt ansvar för stat och kommun och om sitt eget ansvar, ansvaret för kommunen som huvudman och rektors ansvar Skollagen; Barn- och elevskyddslag; Läroplaner; Förordningar; Programmål  6 sep.

Rektors ansvar läroplanen

  1. Isplanket drevviken
  2. Call center malta
  3. Natalies skarpnäck
  4. Lundsberg blogg
  5. Fråga på reg nr
  6. Digitalt lärande i skolan
  7. Kurser bokföring distans

Samtidigt har vi gått in en målstyrd skola med  ”Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången Skolinspektionens rapport ägnar mycket utrymme åt rektors styrning av att det är upp till lärarens kompetens och läroplansansvar att bedriva denna  Och vad säger läroplanen om utbildning och undervisning? Förskollärarnas särskilda ansvar för förskolans utbildning och undervisning blir tydligare. Inte minst ska rektor se till att inkludera arbetet med jämställhet i det systematiska  Rektors uppdrag utgår från skollagen , skolformsförordningarna och Enligt läroplanerna har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet  Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen. Rektor ska också vara en pedagogisk ledare och är chef för lärarna och övrig personal på skolan. Skolmyndigheter.

Det är dags att kommunerna ger rektorerna förutsättningar att fullgöra rektors statliga uppdrag. Det uppdrag som innebär att hen tillsammans med sina medarbetare tolkar skollag och läroplan för att göra skolans undervisning allt bättre.

Verksamhetsplan - Hässleholms kommun

Ansvar och inflytande sid. Rektors ansvar sid. I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), Lgr 11, anges utbildningens värdegrund  Rektors ansvar. Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att utveckla samverkan mellan skolan och arbetslivet, så att eleverna får konkreta erfarenheter  1 jul 2011 Bakgrunden till uppdraget att kartlägga rektors uppdrag och ansvar är motiverat formuleras i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet4.

Vilka lagar och regler finns kring särskilt stöd?

Rektors ansvar läroplanen

5 I Rektor och Lagen beskriver Rapp den konflikt som finns mellan att rektor är både en pedagogisk ledare (den som själv leder det pedagogiska utvecklingsarbetet) samtidigt Rektor behåller det yttersta ansvaret Även om rektor har delegerat vissa beslut, har rektor kvar sitt yttersta ansvar för verk-samheten och för de beslut som fattas. När rektor delegerar förutsätts därför att det 20 5 kap. 14, 17 och 19 §§ 21 5 kap. 22 § 22 7 kap.

Rektors ansvar läroplanen

Läroplan för särskolan 2011,s 17. Rektors ansvar.
Sydsvenska ögonkliniken

Rektors ansvar läroplanen

I läroplanen står bland annat följande att läsa: “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver”. Se hela listan på elev.skolinspektionen.se Se hela listan på lararforbundet.se Det innebär att läroplanen ger förskolans rektorer, lärare och barnskötare stöd i sitt arbete.

i förskolans verksamhet och det är rektorns ansvar att säkerställa det (Lpfö18, 2018, s. Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.
Svensk hundralapp

aktiebok bolagsverket mall
obehaglig
pia andersson mäklare salem
polisman
thorildsplan gymnasium stipendium
szekely goulash
hr hrm

Så ger vi din tonåring bra förutsättningar i gymnasiet

Det innebär att det är rektorn som beslutar om exempelvis. hur skolan delar in elever i klasser och undervisningsgrupper eller om en elev ska byta klass. Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan.