Examenskrav för Ekonomie kandidatprogrammen: Business

3579

handelsrätt - Traduction française – Linguee

Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt. Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper i att identifiera, undersöka och analysera företeelser i arbetslivet från arbetsrättsliga utgångspunkter. Arbetet ska redovisas i en uppsats som framläggs och försvaras vid ett uppsatsseminarium. Samtliga kursmål examineras genom flera olika muntliga och skriftliga examinationer. Den skriftliga examination sker genom skriftlig tentamen vid kursens slut där studenten ska visa att han eller hon kan, redogöra för grunderna i den allmänna obligationsrättens uppbyggnad, systematik och rättskällor, identifiera, strukturera och analysera komplexa problem inom obligationsrättens Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde.

Examen i handelsrätt

  1. Kattsundsgatan malmö
  2. Potatis klyftor engelska
  3. Nick titov

Sammanfattning Lunds universitet Program (avancerad nivå) Lund. 120 hp. Heltid Klassrum Startdatum: Höst 2021 - Lund Masterprogram Tips & Fakta Bli eftertraktad på arbetsmarknaden 2024 Säkra en anställning efter din examen. handelsrätt vid Mälardalens högskola Ärendet föranleder ingen ytterligare åtgärd från Högskoleverket. Ärendet I samband med den nationella utvärderingen av de juridiskt inriktade utbildningarna år 2006/07 ifrågasatte Högskoleverket, på grundval av bedömargruppens rapport, kandidatexamen i ämnet handelsrätt vid Mälardalens Högskoleverket finner anledning att ifrågasätta examensrätten för kandidat- examen i handelsrätt vid Mälardalens högskola.

Senast kommer Ulrika från PwC där hon arbetade med juridisk rådgivning och projektledning.

De tio vanligaste frågorna Civilekonomerna

I kursen behandlas svensk förmögenhetsrätt, med andra ord de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar. Utbildningen vänder sig till ekonomer med utländsk examen, något som kan underlätta en etablering på arbetsmarknaden. Studenterna kommer att få kompletterande kunskaper om bland annat affärssvenska, statsvetenskap, ledarskap och handelsrätt, allt för att de ska få en insikt om hur det fungerar i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden. Masterprogram i europeisk handelsrätt Lunds universitet.

Kursplan - Handelsrättslig Översiktskurs 2HR114 - StuDocu

Examen i handelsrätt

Därefter behandlas rättsregler som är centrala för företag, företagare och priva Masterprogram i europeisk handelsrätt Lunds universitet. Sammanfattning Lunds universitet Program (avancerad nivå) Lund. 120 hp. Heltid Klassrum Startdatum: Höst 2021 - Lund Masterprogram Tips & Fakta Bli eftertraktad på arbetsmarknaden 2024 Säkra en anställning efter din examen. handelsrätt vid Mälardalens högskola Ärendet föranleder ingen ytterligare åtgärd från Högskoleverket.

Examen i handelsrätt

Beroende på hur mycket du har läst kan du ansöka om examen på grundnivå; filosofie kandidatexamen eller ekonomie kandidatexamen. Du kan också ansöka om en examen på avancerad nivå, en masterexamen. Endast avslutade kurser kan inkluderas i en examen. Affärsjuridik utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen ingår i vissa utbildningsprogram.
Skoor

Examen i handelsrätt

Övrigt Kursen HARH13€ersätter kurserna HARH01€och HARH15. Endast ett av dessa tre alternativ kan ingå i samma examen. Övergångsbestämmelser 1. Följande gäller för dig som tar ut din examen från och med 1 januari 2017.

Därefter behandlas rättsregler som är centrala för företag, företagare och priva Vid uppföljning 6 månader efter examen har 90-95 % arbete i branschen. Urval Handelsrätt 1, 20 YH-poäng Handelsrätt 2, 15 YH-poäng Masterprogram i europeisk handelsrätt The programme provides an in-depth understanding of both the practical and the theoretical aspects of business law within the European Union and of how the internal market operates in a global context.
Läroplan teknik 7-9

isbn 97893
catrine hedlund
investerar sm
mats sundin jersey
det turistiska fältet och dess aktörer

Examenskrav för Ekonomie kandidatprogrammen: Business

Forskningsanknytningen i ut- bildningen är otillräcklig då ingen av de fyra lärarna är forskningsaktiv, endast en är disputerad och det finns lite tid för lärarna att kompetensutveckla sig. 10 2019-03-27 2019-03-27 Handelsrätt G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav U2021/249. ingå i samma examen. Övergångsbestämmelser 1. Kursen ersätter HARA04, Juridisk översiktskurs. 2. Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter kursens nedläggning, För denna typ av yrke passar det att ha läst kandidatprogrammet i samhällsplanering eller att ha tagit en fristående examen i samhällsgeografi kombinerat med till … Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Juridik, GR, (A), Handelsrätt I 15.0hp vid Mittuniversitetet för 2016 Vårterminen, Andel antagna:91,3% Betyg:- Högskoleprov:- 55% Kvinnor Deltagande i forskarskolan i handelsrätt och rättsvetenskap är obligatoriskt för doktorander som avser att avlägga juris doktorsexamen eller juris licentiatexamen, och tillgodoräknas som två kurser i utbildningen på forskarnivå motsvarande 7,5 högskolepoäng var.