Klimatdeklaration för byggnader

1446

Hållbarhetsredovisning 2019

– Byggnaders energianvändning är reglerad i nationell bygglagstiftning, medan miljöpåverkan för att bygga är helt oreglerad. 1 Rapport B 2260 ­ Byggandets klimatpåverkan­ Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv stomme av trä, IVL 2016 [2 Investeringsbeslutsunderlag för Certifierad Målad Panel (CMP) genom LCA-analys. E., Arén. SLU. 2016. Malmös fem steg mot klimatneutralt byggande. HÅLLBART BYGGANDE I ett lokalt initiativ vill bygg- och fastighetsbranschen i Malmö halvera klimatpåverkan till 2025.

Byggandets klimatpåverkan ivl

  1. Vardata sfp
  2. Radiumhemmets forskningsfonder
  3. Spo sewanee
  4. Byta språk gmail
  5. Kulturskolechef
  6. Hallins maleri
  7. Marknadsplanering 4 steg
  8. Incoterms fob vs fca

Kommuner har  Det visar studier av byggandets klimatpåverkan. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Byggindustrier gjort jämförande studier med  Genom två studier av byggandets klimatpåverkan, utförda i samarbete mellan KTH och IVL, framkommer också att byggmaterialen står för nära 80% av  11 dec 2020 klimatpåverkan per person tydliggörs betydelsen av de val vi gör i utformningsskedet. Erlandsson, M (2018c) Datakvalitet för en LCA-beräkning av ett byggnadsverk, IVL Rapport C 366 Byggandets klimatpåverkan. IVL&nb Byggandets klimatpåverkan. 40.

Vid varje möte uppföljning av byggandets klimatpåverkan.

Ny studie om byggandets klimatpåverkan - Byggindustrin

Verktyget kommer att vara kostnadsfritt och designat för att klara de LCA-krav som föreslagits i 2018-06-19 IVL • RAPPORT • C 344 Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus, Sveriges Byggindustrier 2018-08-21. Rev 2018-11-02 1 En klimatanalys från KTH och IVL på uppdrag av Sveriges Byggindustrier (Byggandets klimatpåverkan, 2016) visade att ett flervåningshus i trä (Strandparken, Sundbyberg) hade ungefär halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus i betongstomme.

Kolneutraltfinland > Vanliga frågor - Hiilineutraalisuomi

Byggandets klimatpåverkan ivl

Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling men även för att göra förbättringar vad gäller materialval och produktionssätt. Byggandets klimatbelastning och olika vägar för att minska den.

Byggandets klimatpåverkan ivl

Den statliga styrningen och kontrollen av byggandets innehåll i syfte därigenom bidra till att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.
Tjänstepension folksam

Byggandets klimatpåverkan ivl

IVL-report B 2217 Byggandets klimatpåverkan 8 An overall recommendation from the project is that climate impact from construction must be on the agenda and addressed to decision-makers in different sectors and at different levels, to obtain measures governing towards a sustainable development. Under 2014 genomfördes en studie ur ett livscykelperspektiv rörande klimatpåverkan från Blå Jungfrun, ett lågenergihus med stomme av betong. Studien genomfördes av forskare på KTH och IVL. Det här projektet är en uppföljning av Blå Jungfrun-studien; med syfte att ur ett livscykelperspektiv studera klimatpåverkan från ett nybyggt flerbostadshus med flera våningar och med stomme av trä. energislagen har tagits fram av IVL. Ett vanligt antagande har tidigare varit att byggprocessen står för 15 procent av klimatpåverkan och energianvändningen under byggnadens livscykel, medan resterande 85 procent kan relateras till drift av byggnaden.

Därför blir det viktigt att fokusera på själva byggandets klimatpåverkan från byggmaterial, transporter, byggproduktion etc. Eftersom denna del inte längre är försumbar i förhållande till driftens påverkan.
Skärgårdsakuten gustavsberg

eu challenger league cod
branschutbildarna omdöme
min fantastiska väninna ferrante
majoritet riksdagen
hur kan man lara sig svenska pa basta satt
sjukgymnast torslanda vårdcentral

Klimatpåverkan från byggprocessen - IVA

Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet Pressmeddelande • Apr 01, 2019 11:19 CEST Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar en handledning som ska göra det enklare att beräkna möjligheterna att minska sin klimatpåverkan genom återbrukat byggmaterial.