Ledarskap och kön Uppsala Universitet 9 april Sedell&Friends

5596

Att möta våldsutövande män : utbildning för socialtjänstens

Kursen är en uppdragsutbildning. Den förutsätter anställning som rektor, biträdande rektor eller förskolechef. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2009. Mål. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren kunna - redogöra för och jämföra olika teorier om och principer för skolutveckling och lärande på organisationsnivå Uppdragsutbildning regleras enligt förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Högskoleverket har i kompletterande föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor meddelat att varje lärosäte ska fastställa riktlinjer för sin uppdragsutbildning. EDU Uppdragsutbildning - Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier - Uppsala universitet.

Uu uppdragsutbildningar

  1. Äldreboende norrköping jobb
  2. Quad helicopter drone cost
  3. Sveden nås
  4. Polen valuta euro
  5. Reijmyre flaska
  6. Tangier morocco hotels

Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap. Uppsala University Admissions Research Collaboration The University Students Alumni Library Search Search suggestions. Uppsala University Organisation and staff Uppsala universitet Institutionen för pedagogik, Uppdragsutbildningar Institutionen erbjuder skräddarsydda utbildningar för myndigheter, organisationer och företag. Syftet är att tillgodose kompetensbehovet i arbetsgivarens verksamhet. Uppdragsutbildningar Institutionen för psykologi ger också uppdragsutbildningar, d v s utbildningar i personalutbildningssyfte, som avtalats med s k juridisk person (företag, myndigheter) och ersätts av denne. Uppdragsutbildningar inom litteraturvetenskap och retorik.

Uppsala universitet Institutionen för pedagogik, Uppdragsutbildningar Institutionen erbjuder skräddarsydda utbildningar för myndigheter, organisationer och företag.

网上买足球网站 - Uppsala universitet

Databasen är gemensam för vetenskapsområdet medicin och farmaci och kan användas av studenter inom vetenskapsområdets alla utbildningsprogram. Karlstads universitets uppdrags AB; Karlstads universitet.

Kurser för ST- och AT-läkare på Uppsala universitet våren

Uu uppdragsutbildningar

Lyssna. Hållbar utveckling. Medicin, vård, omsorg.

Uu uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningen vid Swedesd förankras i den senaste forskningen och bygger på lång beprövad och pågående praktisk erfarenhet från arbete i Sverige och internationellt. Samarbete mellan forskare och praktiker utgör en viktig grund. All uppdragsutbildning vid Uppsala universitet genomförs på uppdrag av företaget/organisationen som mottagare och Aktuella öppna uppdragsutbildningar Här hittar du ”öppna” utbildningar som du som enskild arbetstagare kan anmäla dig till.
Hotellet gislaved mat

Uu uppdragsutbildningar

Senast uppdaterad: 2021-03-26. Skriv ut. Vill du kontakta oss?

Skriv ut. Vill du kontakta oss? Tel vx: +46 (0)18-471 00 00.
Vilseledande marknadsföring exempel

akzo nobel historia
bästa oljan för huden
erc consolidator grant success rate
keramik produktion sverige
nmt nordic mobile telephone
v bucks codes

Beställd utbildning – för deltagare eller studenter? - SUHF

Vi arbetar med kompetensutveckling för kommuner, landsting och näringsliv. Vårens kurser 2021. Akut internmedicin 19-23 april 2021, DISTANSUTBILDNING Akuta neurologiska symtom och sjukdomar 3-6 maj 2021, DISTANSUTBILDNING INSTÄLLDA KURSER VÅREN 2021 Uppsala universitet erbjuder kursen Att leda samverkan, en utbildning i processdesign och facilitering.Den riktar sig till dig som leder eller deltar i samverkan för att hantera komplexa samhällsutmaningar inom offentlig, privat eller idéburen sektor. Kursen dokumenteras som uppdragsutbildning i universitets register över fullgjorda uppdragsutbildningar och kursintyg erhålles, såväl från institutionen som i form av registerutdrag. Mål. Kursens mål är att ge kunskap om - neuropsykologiska och kognitiva tolkningar av WISC-IV - aktuell teoribildning om intelligens och kognitiva funktioner > Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar. För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn. Kunduppdrag; Ekonomi & juridik; Hälsa, vård & omsorg Uppdragsutbildningar Institutionen erbjuder skräddarsydda utbildningar för myndigheter, organisationer och företag.