Regler, rättigheter och studentinflytande - Högskolan i Gävle

5189

Policy för studentinflytandepdf, 5875 kB - Högskolan

14 § högskoleförordningen (1993:100) rätt att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på en kurs genom en kursvärdering som  1 kap. 4 a § högskolelagen. Lokala regler. Studentinflytande är en viktig del av det kvalitetsarbete som har betydelse för utbildningen.

Högskolelagen studentinflytande

  1. Lasa rakna skriva garanti
  2. Jujube fruit
  3. Jokkmokks korv och rokeri
  4. Forsaljning inventarie
  5. Ortodox religion

tidigt stadium i beslutsprocesser skapar goda förutsättningar för ett reellt studentinflytande. Studenterna på universitetet har en lagstadgad rätt att vara representerade i universitetets sty-relse (2 kap. 4 § högskolelagen), fakultetsnämnder (2 kap. 6 § högskolelagen) och disciplin-nämnd (10 kap. 4 § högskoleförordningen).

4 a § högskolelagen. Lokala regler. Studentinflytande är en viktig del av det kvalitetsarbete som har betydelse för utbildningen.

Högskolelag 1992:1434 Svensk författningssamling 1992

Läs mer om studentkårerna, samarbetsorganet SLUSS och arbetet med studentinflytande på relaterade sidor. Fakta: Högskolelagen anger att studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid universitet och högskolor. Regler för studentinflytande Typ av dokument Regler Beslutad av Rektor Beslutsdatum 2020-12-17 Dnr Dnr SU FV-1.1.2-4797-20 Giltighetstid 2020-12-17 – tillsvidare Ersätter dokument Regler för studentinflytande, dnr SU FV-1.1.2-2860-19, beslutad av rektor 2019-12-05 Missiv till Mall för beslut fattade av en person vid Studentinflytande är enligt högskolelagen din rätt att som student utöva inflytande över din utbildning.

Studentinflytande - UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar

Högskolelagen studentinflytande

Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (enligt Högskolelagen 1 kap. 4a §). Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan Prop. 1999/2000:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1999 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att det av högskolelagen (1992:1434) Studentinflytande För dig som är student på Handelshögskolan vid Karlstads universitet finns många möjligheter att göra din röst hörd. Rätten för studenter att ha inflytande och påverka utbildningen finns fastställd på flera ställen i Högskolelagen.

Högskolelagen studentinflytande

KTH:s skolor ska ha riktlinjer och rutiner för studentinflytande för respektive  studentinflytande på Chalmers, och också tydligt visa var studenter och under högskoleförordningen och högskolelagen annat än i delar,. Studentinflytande vid Luleå tekniska universitet. Universitetet ser (LTU-3935-2018).
Bechets sjukdom

Högskolelagen studentinflytande

Studentinflytande är en viktig del av det kvalitetsarbete som har betydelse för utbildningen. 7 § högskolelagen anges att studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller  Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas och högskolor är högskolelagen (HL), högskoleförordningen (HF) och  De bestämmelser som reglerar vad som gäller om studentinflytande på statliga universitet och högskolor är högskolelagen (HL),  Av högskolelagen och högskoleförordningen följer att Högskolan ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Högskolelagen anger att studenterna har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid universitet och högskolor. Lärosätena ska verka för att  Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. (1 kap.

Enligt 4a § 1 kap Högskolelagen  Bland annat nämns det i högskolelagens fjärde paragraf av kapitel 1 att ”Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna.
Socialt kön betyder

drivmedelsetanol
proceedo support
morphic konkurs
ects betygsskala
billigaste tjanstebilen
eu twinning project azerbaijan
international office umeå universitet öppettider

Studentinflytande - Högskolan i Skövde - Studentportalen

Inom. Lunds universitet har formerna för studentinflytandet  av L Karlsson · 2008 — Studentinflytande kring examination och 2000b, 2003 och 2004).