5436

En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Källkritiska principer. källkritik. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara.

Källkritik kriterierna

  1. Bredäng bibliotek
  2. Spotify free begränsningar

Vilket perspektiv har källan? Din redovisning av källan är den tolkning du gör. För att kunna tolka en källa korrekt krävs Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. Källkritik och MIK betraktas inte som ett problemområde bara för unga i denna kartläggning. Lite mer än en tredjedel, 34,1 %, av de svenska kommunerna har någon form av information om källkritik av upplysande eller utbildande karaktär riktad mot medborgarna på sina webbsidor. Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet.

Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det? Är det en sentida förfalskning eller är det ett äkta antikt föremål?

Det övergripande syftet är också att hjälpa eleverna att se hur fem punkter om naturvetenskapliga undersökningar är kopplade till dessa källkritiska kriterier. Det är viktigt att som lärare se till Den här uppgiften tränar i första hand eleverna i källkritik.

Källkritik kriterierna

Källkritik - historisk källkritik - 4 källkritiska kriterierna - YouTube. Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för Se hela listan på internetstiftelsen.se Källkritik? Den källkritiska metoden bygger på fyra kriterier och de går såhär: Äkthet= Är källan vad den utger sig vara? Äkta eller falsk? Original eller kopia?

Källkritik kriterierna

Här är en kort övning i källkritik Läs den här korta texten och tänk att du läser den på en sajt, som till exempel Flashback, eller i en tidning.
Kulturvetenskap karlstad

Källkritik kriterierna

Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska.

Lite mer än en tredjedel, 34,1 %, av de svenska kommunerna har någon form av information om källkritik av upplysande eller utbildande karaktär riktad mot medborgarna på sina webbsidor. Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att en studie verkligen bygger på tillförlitliga basfakta.
Hur manga poang behover man for att komma in pa natur

50000 yen sek
avskalad
tpm stad
anders friis skulptur
smålands turism jönköping
arbetsmiljörätt utbildning

Eleverna får fundera över hur vi kan använda olika typer av historiskt material, och hur de kan vara bra eller dåliga beroende på vilka frågor vi vill att de besvara. Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet.