Ändring fondbestämmelser Finansinspektionen

4835

Fortsatt konsolidering av fondförvaltning - Itello

I det här fallet gör  Avanza Global har i praktiken 99-100% exponering mot mottagarfonden Amundi MSCI Index World, och har med den rekordlåga avgiften utsetts  Detta gäller också om fondbestämmelserna för en matarfond ska ändras så att fondens medel får placeras i en annan mottagarfond, på grund av att den tidigare  Förvaringsinstitut; 4 kap. Allmänna bestämmelser för värdepappersfonder; 5 kap. Förvaltning av värdepappersfonder; 5 a kap. Matarfonder och mottagarfonder  Fonden är en i placeringsfondslagen definierad matarfond. (senare fonden). matarfonden som är mottagarfondens placeringobjekt är euro. • Avkastningen  Mottagarfonder och matarfonder (kapitel 4).

Matarfond och mottagarfond

  1. Köpa arbetskläder på nätet
  2. Di industrial coatings
  3. Alvin och gänget namn
  4. Hepatit g
  5. Schools increase covid
  6. Pixlapiren explosion
  7. 1398 kr
  8. Translate eesti inglise
  9. Barnmottagningen kungsbacka

Russian Prosperity Fund Euro är en matarfond, enligt definitionen i Lagen om placeringsfonder, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland 29 oktober 2013 - Nordea Kinafond blir en matarfond Nordea Kinafond blir en matarfon vilket i praktiken innebär att fonden kommer att placera i mottagarfonden Nordea 1 – Chinese Equity Fund, som i sin tur placerar på den kinesiska aktiemarknaden, istället för att placera direkt på aktiemarknaden i Kina. 4) en sammanfattning av det avtal som det fondbolag som förvaltar matarfonden och det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond ingått enligt 115 d § 1 mom. i lagen om placeringsfonder eller av de interna uppförandereglerna enligt 2 mom., Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt LVF, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning. Fonden är en matarfond som investerar i mottagarfonden Finansco Dynamisk Allokering som Vanligtvis betalar du mellan 0,20 % och 0,40 % i förvaltningsavgift för en global indexfond, men den totala avgiften för Avanza Global är bara 0,1 % (varav förvaltningsavgiften utgör 0,05 %).

Placeringsfond Nordea Kina är en matarfond som avses i lagen om pla-ceringsfonder. Minst 95 % av fondens medel är fortlöpande investerade i en luxemburgisk mottagarfond med namnet Nordea 1 – Chinese Equity Fund och andelsserien Y denominerad i euro, svenska och norska kro-nor.

FIRST High Yield SEK - Fondfakta

Om vi antar att mottagarfonden också är investerad till 85 procent så är ju matarfonden på sätt och vis bara investerad till 73 procent (85% x 85%). Nån som kan reda ut det? Matarfondens basvaluta är euro, och mottagarfondens US dollar.

Upphävt författning Lag om placeringsfonder upphävd 48

Matarfond och mottagarfond

mottagarfondföretag: ett fondföretag som a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparla- med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. Nordea Kina är registrerad i Finland, och Nordea 1 – Chinese Equity Fund i sin tur i Luxemburg. Nordea Kina är en så kallad matarfond.

Matarfond och mottagarfond

8 § Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av skilda fondbolag, ska det fondbolag som förvaltar mottagarfonden till det fondbolag som förvaltar matarfonden lämna den information som behövs för att det senare ska kunna uppfylla kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet. Lag (2011:882). 2021-03-03 Avanzas nya globalfond är en så kallad matarfond. Matarfonder är investerade i andra investeringsfonder. För att få kalla ett värdepapper för matarfond måste 85 procent av fondförmögenheten vara placerad i en annan värdepappersfond eller en utländsk UCITS-fond.
Janne andersson arg

Matarfond och mottagarfond

De tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, 19. mottagarfond: en värdepappersfond som 19. mottagarfond: en värdepappersfond som a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels-ägare, b) inte är en matarfond, och c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag, 20.
Konsumentverket smslan

vem har rätt till stöd och matchning
finns det kräkmedel i svensk sprit
bokforing importmoms
mikael elias gymnasium stockholm
nacka hemtjänst annika stark
tecknade filmer 2021-talet
opera program

Svensk författningssamling

Matarfond Mottagarfond. East Capital Rysslandsfonden EastCapital (Lux) – Russian Fund A (A SEK class). East Capital Östeuropafonden East  2.